PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti EKOČEK s.r.o.

jméno žadatele: EKOČEK s.r.o.

termín realizace: 14.1.2020 – 16.10.2020

způsobilé výdaje: 1 178 677,69 Kč

dotace: 353 603,30 Kč

popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu namísto konvenčního automobilu

závěry a výsledky: Díky tomuto projektu dostala společnost EKOČEK s.r.o. příležitost se aktivně zapojit do snižování CO2 a stát se tak šetrnější k životnímu prostředí a v tomto duchu postupného přechodu na elektromobily chce nadále pokračovat. K příznivým výsledkům
bezpochyby patří snížení nákladů na provoz a údržbu firemních vozidel.